Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 05/1995
Les Diplômes de le Université de Athènes de 1880 a 1908
Περιοδικά με Κριτές | Ημερομηνία: 10-05-1995

Dialetis D. & Meimaris M., «Les Diplômes de l'Université' d'Athènes de 1880 a 1908», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XX - 1995 .


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Επικοινωνιακές Διαστάσεις και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Σεμινάρια | Χρονική Περίοδος: 01-01-1992 έως 01-01-1996

Πρόγραμμα σεμιναρίων κατάρτισης και γραμματισμού εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (1992-1996).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα