Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου Εκπαίδευση (RECALL)
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 10:38


Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου
Εκπαίδευση (RECALL) (2009-50970-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP) 1/11/2009 - 30/10/2012
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του keyActivity3: Κοινωνία της Πληροφορίας (ICT),
Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Life Long Learning Programme)
[ http://recall-project.eu/ ]

Στο έργο αυτό χρησιμοποιούνται υπηρεσίες εντοπισμού θέσης μέσω κινητών συσκευών και της υποστηρικτικής τεχνολογίας, οι οποίες θα επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν με επιτυχία τη μετακίνηση στην εργασία τους αλλά και να συμμετέχουν και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες αλλά και γονείς ατόμων με αναπηρία.
Αυτή η επανασύνδεση με την εργασία και την κοινότητα και η επανασύνδεση σε ρόλο ενεργού πολίτη θα αυξήσει σημαντικά την αυτοπραγμάτωση ατόμων με αναπηρία και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
To RECALL είναι μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές κατασκευασμένη αρχικά για το λειτουργικό σύστημα Android. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη στην Αγγλική, Βουλγαρική, Ελληνική και Ρουμανική γλώσσα.

Πίσω