Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Διδακτορικές Διατριβές
Εξέταση διπλωματικών ΠΜΣ: Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδακτορικές Διατριβές | Ακαδημαϊκά Νέα

Εξέταση διπλωματικών ΠΜΣ: Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2/4/2011: Ρόδος.

 


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Contribution à la Méthodologie de l’ Analyse des Données et Applications
Διδακτορικές Διατριβές

Meimaris M., Contribution à la Méthodologie de l’ Analyse des Données et Applications, Doctorat d’Etat ès Sciences Mathematiques, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 1985


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Sur l’utilisation des méthodes d’analyse des données a l’ étude du comportement du criquet migrateur malgache
Διδακτορικές Διατριβές

Meimaris M., Sur l’utilisation des méthodes d’analyse des données a l’ étude du comportement du criquet migrateur malgache, Thèse de doctorat de 3eme Cycle, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 1976


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα