Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 12/1999
Ορκωμοσία 1999
Εκδηλώσεις | Ημερομηνία: 30-12-1999

Συλλογή φωτογραφιών από την oρκωμοσία του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενήμερωσης. (1999)


Ενημέρωση: 19-09-2011 | Περισσότερα


Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα European Master in Ε-Business Management, European Master in Cyber-communication, European Master in Audiovisual & Multimedia Business Administration
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-1998 έως 01-01-2006

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Institut Superieur de Commerce Saint-Louis (Βέλγιο), Université de Metz (Γαλλία), Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία), Lapland University και Kemi-Tornio Polytechnic (Φινλανδία) για την ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά εξειδικεύτηκαν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Εκπαιδευτικό Λογισμικό «21 Εν Πλω»
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-1998 έως 01-01-2000

Στο πλαίσιο του έργου «Σειρήνες» (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών με την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Μεϊμάρη ανέλαβε, από κοινού με την εταιρεία FINATEC, τη μελέτη και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού με τον τίτλο «21 Εν Πλω».


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
Παρουσιάσεις | Χρονική Περίοδος: 01-06-1996 έως 30-04-2013

Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα