Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 12/1996
«H Δικτυωμένη Σχολική Tάξη: ένα νέο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Tα Mαθηματικά στην Eκπαίδευση και την Kοινωνία»
Ανακοινώσεις | Εργασίες με Κριτές | Ημερομηνία: 10-12-1996

Καλαβάσης, Φ., Mεϊμάρης, M., Bλαχάκης, A., Iωάννου, Σ., Kινικλής, I., «H Δικτυωμένη Σχολική Tάξη: ένα νέο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Tα Mαθηματικά στην Eκπαίδευση και την Kοινωνία», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Eλληνικής Mαθηματικής Eταιρείας, σελ.79-101, Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα 1996.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
Παρουσιάσεις | Χρονική Περίοδος: 01-06-1996 έως 30-04-2013

Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα