Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 11/1995
«H παρουσίαση των μαθηματικών στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον: παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων»
Εργασίες με Κριτές | Ημερομηνία: 07-11-1995

Καλαβάσης, Φ., Mεϊμάρης, M., Bλαχάκης, A., Iωάννου, Σ., Kινικλής, I., Xρυσαφίδου, E., «H παρουσίαση των μαθηματικών στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον: παραδείγματα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων». 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eλληνικής Mαθηματικής Eταιρείας, εκδ. Ελληνικής Mαθηματικής Eταιρείας, 1995.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Επικοινωνιακές Διαστάσεις και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Σεμινάρια | Χρονική Περίοδος: 01-01-1992 έως 01-01-1996

Πρόγραμμα σεμιναρίων κατάρτισης και γραμματισμού εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (1992-1996).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα