Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 10/2004
«Όταν επιστήμη και τέχνη προσπαθούν να επουλώσουν (και) το περιβάλλον»
Εργασίες με Κριτές | Ημερομηνία: 14-10-2004

Μεϊμάρης, M. & Χαρίτος, Δ., «Όταν επιστήμη και τέχνη προσπαθούν να επουλώσουν (και) το περιβάλλον», στο Έργα και Ιδέες για το Περιβάλλον, Πρακτικά 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Επιστήμης & Τέχνης, Σύρος Οκτώβριος 2004, Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Αθήνα: Εκδόσεις Έναστρον, 2004.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Web-Training Game
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-2004 έως 01-01-2006

Web-Training Game, Πρόγραμμα LEONARDO. 


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-2003 έως 01-01-2007

Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή, Κοινοτική Πρωτοβουλία ΕQUAL.Συμμετοχή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο έργο με πολλαπλές δράσεις όπως η έρευνα στάσεων εργοδοτών, η παραγωγή CD-ROM με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι» καθώς και η διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ο Άλλος στη χώρα της Δημοσιογραφίας».


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα European Master in Ε-Business Management, European Master in Cyber-communication, European Master in Audiovisual & Multimedia Business Administration
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-1998 έως 01-01-2006

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Institut Superieur de Commerce Saint-Louis (Βέλγιο), Université de Metz (Γαλλία), Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία), Lapland University και Kemi-Tornio Polytechnic (Φινλανδία) για την ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά εξειδικεύτηκαν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
Παρουσιάσεις | Χρονική Περίοδος: 01-06-1996 έως 30-04-2013

Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα