Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 06/1993
«Technological literacy or illiteracy? The reality about Greek teachers»
Εργασίες με Κριτές | Ημερομηνία: 14-06-1993

Meimaris M., «Technological literacy or illiteracy? The reality about Greek teachers», in Selected Readings from the 1993 Symposium of the International Visual Literacy Association on Verbo-Visual Literacy: Understanding and applying new Educational Communication Media Technologies, pp. 93-96, Delphi, Greece, June 25-29, 1993.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Επικοινωνιακές Διαστάσεις και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Σεμινάρια | Χρονική Περίοδος: 01-01-1992 έως 01-01-1996

Πρόγραμμα σεμιναρίων κατάρτισης και γραμματισμού εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (1992-1996).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα