Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 06/1989
«Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: η περίπτωση των Computer Graphics»
Ακαδημαϊκά Νέα | Ημερομηνία: 23-06-1989

Meimaris M., «Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: η περίπτωση των Computer Graphics», International Conference Computer Image Synthesis & Animation, Athens, 1989, Έκδοση Σύμπραξης Πανεπιστημίων και Eπιχειρήσεων για την Kατάρτιση AΓPO-ΣΠEK της ATE, Πρόγραμμα COMETT, Consortium for Image Technology Training in Europe CITE, 1992.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Ανακοινώσεις | Χρονική Περίοδος: 13-01-1981 έως 21-10-1992

Συλλογή φωτογραφιών από Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.


Ενημέρωση: 19-09-2011 | Περισσότερα