Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 05/1987
«Το πρόγραμμα για την κατασκευή και διαχείριση της βάσης δεδομένων για τις εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου»
Ακαδημαϊκά Νέα | Ημερομηνία: 21-05-1987

Διαλέτης Δ. & Μεϊμάρης M., «Το πρόγραμμα για την κατασκευή και διαχείριση της βάσης δεδομένων για τις εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου», VIISymposiumofByzantine & PostbyzantineArchaeology & Art, Αθήνα, 1987, σσ. 13-16.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Ανακοινώσεις | Χρονική Περίοδος: 13-01-1981 έως 21-10-1992

Συλλογή φωτογραφιών από Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.


Ενημέρωση: 19-09-2011 | Περισσότερα