Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Χρονολόγιο 04/2006
Towards spatializing the Internet for creating a hybrid context for mediated communication
Εργασίες με Κριτές | Ημερομηνία: 12-04-2006

Charitos, D., Diamantaki, K. Gazi, A. & Meimaris, M., «Towards   spatializing  the Internet for creating a hybrid context for mediated communication», σε Leandros, N. (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου COST A20 με τίτλο The Impact of Internet on the Mass Media in Europe, Δελφοί, Απρίλιος 2006.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-2006 έως 01-01-2007

Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΡΜΗΣ.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-2006 έως 05-01-2008

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak, Πρόγραμμα SOCRATES.Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Σεμινάρια | Χρονική Περίοδος: 01-01-2006 έως 01-06-2006

Πρόγραμμα σεμιναρίων κατάρτισης των δημοσιογράφων-στελεχών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (2006).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή
Προγράμματα | Έρευνα | Χρονική Περίοδος: 01-01-2003 έως 01-01-2007

Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή, Κοινοτική Πρωτοβουλία ΕQUAL.Συμμετοχή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο έργο με πολλαπλές δράσεις όπως η έρευνα στάσεων εργοδοτών, η παραγωγή CD-ROM με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι» καθώς και η διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ο Άλλος στη χώρα της Δημοσιογραφίας».


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ
Παρουσιάσεις | Χρονική Περίοδος: 01-06-1996 έως 30-04-2013

Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα