Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt)
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 11:47


European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Πρόγραμμα CULTURE, υπό την αιγίδα
της υπηρεσίας EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) της Ευρ. Επιτροπής.

Το έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο του Lapland ως επικεφαλής εταίρο και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης καθώς και με πολιτιστικούς φορείς (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και Ακαδημία Καλών Τεχνών του Katowice – Πολωνία), εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού (Making Things και Cycling74) και ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά περιοδικά σχετικά με την ηλεκτρονική Τέχνη (LEONARDO), το οποίο και θα συμβάλει σημαντικά στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Στόχος του έργου E-MobilArt είναι να δώσει σε έμπειρους καλλιτέχνες ευρωπαϊκών χωρών τη δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία έργων αλληλεπιδραστικής τέχνης. Έμφαση θα δοθεί σε περιπτώσεις συνεργασίας διεπιστημονικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα για τη δημιουργία των καλλιτεχνικών έργων. Τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα διοργανώσουν ισάριθμα εργαστήρια (workshops) στις χώρες τους, με σκοπό αφενός μεν την κατάρτιση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών στη χρήση αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών και τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εικαστικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ τους. Στην τελική φάση του έργου θα δοθεί στις ομάδες καλλιτεχνών η δυνατότητα να
εκθέσουν τα έργα τους στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Katowice. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου ατόμων και φορέων δραστηριοποιούμενων στην ηλεκτρονική και αλληλεπιδραστική τέχνη.

Πίσω