Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt)
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 11:47


European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Πρόγραμμα CULTURE, υπό την αιγίδα
της υπηρεσίας EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) της Ευρ. Επιτροπής.

Το έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο του Lapland ως επικεφαλής εταίρο και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης καθώς και με πολιτιστικούς φορείς (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και Ακαδημία Καλών Τεχνών του Katowice – Πολωνία), εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού (Making Things και Cycling74) και ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά περιοδικά σχετικά με την ηλεκτρονική Τέχνη (LEONARDO), το οποίο και θα συμβάλει σημαντικά στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Στόχος του έργου E-MobilArt είναι να δώσει σε έμπειρους καλλιτέχνες ευρωπαϊκών χωρών τη δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία έργων αλληλεπιδραστικής τέχνης. Έμφαση θα δοθεί σε περιπτώσεις συνεργασίας διεπιστημονικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα για τη δημιουργία των καλλιτεχνικών έργων. Τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα διοργανώσουν ισάριθμα εργαστήρια (workshops) στις χώρες τους, με σκοπό αφενός μεν την κατάρτιση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών στη χρήση αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών και τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εικαστικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ τους. Στην τελική φάση του έργου θα δοθεί στις ομάδες καλλιτεχνών η δυνατότητα να
εκθέσουν τα έργα τους στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Katowice. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου ατόμων και φορέων δραστηριοποιούμενων στην ηλεκτρονική και αλληλεπιδραστική τέχνη.

Πίσω