Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM)
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 11:41


European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM),
Πρόγραμμα ERASMUS.

Το έργο EMACIM έχει διάρκεια 24 μηνών και στοχεύει στο σχεδιασμό οδηγού σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε βελτιώσεις της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών-μελών της  ΕΕ και κατά τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρει στη δυναμική των εμπλεκόμενων Ευρωπαϊκών φορέων. Στόχος του έργου EMACIM είναι η ενοποίηση δύο διακεκριμένων και παραδοσιακά απομακρυσμένων πεδίων γνώσης, του πεδίου της τέχνης και του πολιτισμού από τη μία πλευρά και του πεδίου της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης από την άλλη. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δυνατότητες απόκτησης γνώσεων σε ζητήματα Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Διεθνούς Διοίκησης καθώς και σε θέματα Τεχνών και Πολιτισμού, συνδέοντας τις δύο αυτές περιοχές μέσω σύγχρονων κατευθύνσεων όπως ο τουρισμός. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα EMACIM θα δίνει επίσης σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες ευκαιρίες να δημιουργήσουν σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς εμπειρίες διαφορετικών πολιτιστικών αντιλήψεων. Οι εγγραφόμενοι φοιτητές θα παρακολουθούν διαφορετικά τμήματα των σπουδών τους σε διαφορετικά
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ανάλογα με τη βασική και τις δευτερεύουσες κατευθύνσεις σπουδών που θα επιλέξουν. Η σύμπραξη του έργου EMACIM περιλαμβάνει, εκτός από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Αθηνών, τους φορείς : University of Lapland (Φινλανδία), Haute École «Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis – ISFSC» (Βέλγιο), Faculty of Human Sciences and Arts, Paul Verlaine University-Metz (Γαλλία), Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Academy of Fine Arts in Katowice (Πολωνία), Universidade Nova de Lisboa, Faculty of Social and Human Sciences (Πορτογαλία).

Πίσω