Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 11:13


Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2000-2006
[ locunet.uoa.gr ].

To έργο LOCUNET, με επικεφαλής εταίρο το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, αποσκοπούσε στη διερεύνηση των νέων μορφών επικοινωνίας που αναδύονται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των τεχνολογιών εντοπισμού θέσης, της ασύρματης επικοινωνίας και των γραφικών περιβαλλόντων διεπαφής, μιας σύγκλισης η οποία οδήγησε στην εμφάνιση των Μέσων Επικοινωνίας Δι’ Εντοπισμού (ΜΕΔΕ). Ειδικότερα, στόχος του ερευνητικού αυτού έργου ήταν η δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου που αφορά στη χρήση των συστημάτων ΜΕΔΕ και στις μορφές
κοινωνικής αλληλόδρασης που μπορούν να υποστηρίξουν στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί να υποβοηθήσει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ΜΕΔΕ. Για την αξιολόγηση του προτεινόμενου μοντέλου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα ΜΕΔΕ, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση δραστηριότητας με την ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών χρηστών κινούμενων στο κέντρο της Αθήνας. 

Πίσω