Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 10:48


ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή
Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
[ http://www.media.uoa.gr/epinoisi ]

Στο πλαίσιο του έργου, με επικεφαλής εταίρο (prime contractor) το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εξειδίκευσης συνολικής διάρκειας 400 ωρών για 200 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέματα που σχετίζονται τόσο με ενδεδειγμένες διδακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις όσο και με την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού βασιζόμενου σε ψηφιακά παιχνίδια για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στηρίχθηκε σε απλά και εύχρηστα ψηφιακά παιχνίδια με μαθησιακό περιεχόμενο (digital gamebased learning) τα οποία εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα της υβριδικής μάθησης
(blended learning). Οι εξειδικευόμενοι εκπαιδευτικοί υποστηρίχθηκαν με σεμινάρια θεωρητικής εξειδίκευσης (διάρκειας 100 ωρών), σεμινάρια πρακτικής άσκησης (διάρκειας 180 ωρών) καθώς και πρόγραμμα εφαρμογής του ψηφιακού υλικού στη βαθμίδα με σύστημα εποπτείας (διάρκειας 120 ωρών). Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας «Το Μαγικό Φίλτρο» το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου.

Πίσω