Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 10:48


ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή
Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
[ http://www.media.uoa.gr/epinoisi ]

Στο πλαίσιο του έργου, με επικεφαλής εταίρο (prime contractor) το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εξειδίκευσης συνολικής διάρκειας 400 ωρών για 200 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέματα που σχετίζονται τόσο με ενδεδειγμένες διδακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις όσο και με την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού βασιζόμενου σε ψηφιακά παιχνίδια για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στηρίχθηκε σε απλά και εύχρηστα ψηφιακά παιχνίδια με μαθησιακό περιεχόμενο (digital gamebased learning) τα οποία εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα της υβριδικής μάθησης
(blended learning). Οι εξειδικευόμενοι εκπαιδευτικοί υποστηρίχθηκαν με σεμινάρια θεωρητικής εξειδίκευσης (διάρκειας 100 ωρών), σεμινάρια πρακτικής άσκησης (διάρκειας 180 ωρών) καθώς και πρόγραμμα εφαρμογής του ψηφιακού υλικού στη βαθμίδα με σύστημα εποπτείας (διάρκειας 120 ωρών). Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας «Το Μαγικό Φίλτρο» το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου.

Πίσω

 • Επικοινωνία

  Διεύθυνση γραφείου:
  Σοφοκλέους 1, 10559, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689428
  Fax: 210 3689450
  email: mmeimaris@media.uoa.gr

 • Galleries
 • Videos