Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Ερευνητική Ομάδα: Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιχνίδια Αναστοχασμού
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:49


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
Στο ερευνητικό ενδιαφέρον της ομάδας εμπίπτουν τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια (digital games), στις πολλαπλές μορφές και υλοποιήσεις τους και με έμφαση σε ψηφιακά παιχνίδια αναστοχαστικής διάδρασης (reflective games), καθώς και οι προσεγγίσεις με τις οποίες η ενασχόληση με τα παιχνίδια αυτά μπορεί να λειτουργήσει ως πλαίσιο μάθησης (learning), σε διαφορετικά αντικείμενα και ποικίλες βαθμίδες γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

μέλη και συνεργασίες
Η ομάδα στελεχώνεται από ερευνητές μεταπτυχιακού, προδιδακτορικού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Κωνσταντίνα Αβλάμη, Κατερίνα Βαλλέ, Ηλέκτρα Γαλάνη, Αλέξανδρος Δούρος, Σωτήρης Κίργινας, Γιοβάννα Λόξα, Χαρά Μαυρουδή, Νικόλας Περδικάρης, Μαρία Σαριδάκη, Παναγιώτης Τραγαζίκης, Κωνσταντίνα Φραγκή, Ειρήνη Χαϊδή, Ιωάννα Χρήστου.

Επιπλέον, η ομάδα έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», Education Arcade (MIT Comparative Media Studies Program), Poisson Rouge (Interactica), Game Experience Lab (Eindhoven University of Technology), National Centre for Computer Animation (Bournemouth University).

δράσεις
 Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση
Η ερευνητική ομάδα υλοποίησε κατά το διάστημα Νοέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2008 με επιτυχία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση (Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου Μ. Μεϊμάρης, Συντονιστής για το Έργο Δ. Γκούσκος, ιστοχώρος έργου: http://www.media.uoa.gr/epinoisi). Στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα θεωρητικής εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης διάρκειας 400 ωρών για 200 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σε Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, το οποίο κατά το θεωρητικό του μέρος κάλυψε θέματα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με Ήπια Νοητική Καθυστέρηση ενώ κατά το σκέλος πρακτικής άσκησης αφιερώθηκε στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ αναπτύχθηκε εξ αρχής από ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ το μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας «Το Μαγικό Φίλτρο», το οποίο πρόσφατα (Ιούνιος 2009) βραβεύθηκε με τη διεθνή διάκριση Comenius Edumedia Medal της διοργάνωσης Comenius Edumedia Awards 2009.

 Πρόταση Έργου ΨΗΦΙΔΕΣ - Ανάπτυξη υπηρεσίας ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού, ανάδειξης ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος και ψηφιακής καταγραφής πολιτιστικής μνήμης. Η πρόταση έργου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Μεϊμάρη, έχει κατατεθεί προς αξιολόγηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης πράξεων 04_2.1 του άξονα προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».

 Πρόταση Έργου ΕΡΑΤΩ – Έρευνα και Ανάπτυξη Τεχνολογίας Εκπαιδευτικά Αξιοποιήσιμων Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού. Η πρόταση έργου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Μεϊμάρη και με τη συνεργασία δύο ακόμη ερευνητικών ομάδων και μετακαλούμενων ερευνητών του εξωτερικού, έχει κατατεθεί προς αξιολόγηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης πράξεων «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».

 μεταπτυχιακά μαθήματα Μάθηση και Ψυχαγωγία σε Ψηφιακό Περιβάλλον (http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA120) και Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών (http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA129) τα οποία προσφέρονται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (Μ. Μεϊμάρης, Δ. Γκούσκος) σε θέματα μαθησιακών ψηφιακών παιχνιδιών στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» (σύμπραξη Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΑΤΕΙ Πειραιά)

 προπτυχιακά μαθήματα Παίγνια Ψηφιακής Επικοινωνίας (http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA123) και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μέσων και Πολυμέσων (http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA152) τα οποία προσφέρονται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (Μ. Μεϊμάρης, Δ. Γκούσκος) σε θέματα ψηφιακών παιχνιδιών στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

 έκδοση σε ελληνική μετάφραση (επιστημονική επιμέλεια Μ. Μεϊμάρης) του βιβλίου Digital Games-Based Learning του Marc Prensky (http://www.marcprensky.com) από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, ως πρώτου τίτλου της νέας επιστημονικής σειράς «Επικοινωνία και Τεχνολογία»

 θεματικές συνεδρίες με αντικείμενο τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου EUTIC 2007 (http://www.media.uoa.gr/eutic) (διοργάνωση Μ. Μεϊμάρης, Δ. Γκούσκος) και του ετήσιου κύκλου διαλέξεων «Ζητήματα Επικοινωνίας» 2007-2008 (διοργάνωση Μ. Μεϊμάρης) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (http://www.media.uoa.gr/institute)

 ανάληψη από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών της διοργάνωσης του 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011, http://www.academicconferences. org/ecgbl/ecgbl-future.htm), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2011 και αποτελεί την κεντρική εκδήλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μία από τις σημαντικότερες σε διεθνές, για την επιστημονική κοινότητα των ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού.

ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 Maria Saridaki, Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris, “Digital Games-Based Learning for Students with Intellectual Disability”, in Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices, Thomas Connolly, Mark Stansfield and Liz Boyle (eds), Information Science Reference Publishers, UK, 2009, ISBN 978-1-60566-360-9.

 D. Florou, H. Mavroudi, I. Haidi, D. Gouscos & M. Meimaris, “Animating DGBL in pre-school, primary and special education: three case studies”, 3rd European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2009), Graz, Austria, October 2009.

 Christou, N. Perdikaris, P. Tragazikis, A. Douros, E. Galani, D. Gouscos & M. Meimaris, “The Magic Potion – An Adventure Game for Learning”, 2nd Workshop on Story-Telling and Educational Games (STEG2009), in conjunction with the 8th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2009), Aachen, Germany, August 2009.

 M. Meimaris & D. Gouscos, “The Game of Learning: Educational Processes through the help of Digital Games”, 2nd International Conference of Educational Design “Change and Governance of Educational Systems”, Rhodes, Greece, May 2009.

 M. Saridaki, D. Gouscos and M. Meimaris, “Digital Game-Based Learning for Students with Mild Intellectual Disability: The EPINOISI Project”, 4th International Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the crossroads of the world (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October 2008.

περισσότερες πληροφορίες ιστοχώρος http://www.media.uoa.gr/epinoisi Νέο παράθυρο

Πίσω