Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Ερευνητική Ομάδα: H Επικοινωνία στην ιατρική πράξη
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:42


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
H ποιότητα της Επικοινωνίας κατά την ιατρική πράξη δρα καταλυτικά στη διαχείριση σοβαρών ζητημάτων Yγείας του ασθενούς καθώς και σε πολλές πτυχές που σχετίζονται με κάθε συμμετέχοντα σε αυτήν: ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό καθώς και φροντιστές του ασθενούς (τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ασθενούς). H ερευνητική ομάδα φιλοδοξεί να διερευνήσει τους κοινούς τόπους των επιστημονικών πεδίων της Επικοινωνίας και της Yγείας στο ευαίσθητο και, κατά γενική ομολογία, πάσχον αυτό θέμα, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων, συμπερασμάτων και δράσεων σχετικά με την εφαρμογή θεωριών της Επικοινωνίας και όχι μόνον για τη βελτίωση της επικοινωνίας της ιατρικής πράξης.

μέλη και συνεργασίες
Η ομάδα στελεχώνεται από ερευνητές μεταπτυχιακού, προδιδακτορικού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Κουτσομπόλης, Μαρία Γεωργοπούλου, Αφροδίτη Βελουδάκη. Επιπλέον, η ομάδα έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, Eρευνητικό Πανεπιστημιακό Iνστιτούτο Eφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) Πανεπιστημίου Αθηνών.

δράσεις
Η ερευνητική ομάδα υλοποιεί το ερευνητικό έργο «H συμβολή της Επικοινωνίας στη βελτίωση της ιατρικής πράξης: Διερεύνηση των διεθνών τάσεων, σχεδιασμός και αρχική ανάπτυξη βάσης δεδομένων, πιλοτική έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας ασθενούς και ιατρού».

Πίσω