Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ερευνητική Ομάδα: H Επικοινωνία στην ιατρική πράξη
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:42


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
H ποιότητα της Επικοινωνίας κατά την ιατρική πράξη δρα καταλυτικά στη διαχείριση σοβαρών ζητημάτων Yγείας του ασθενούς καθώς και σε πολλές πτυχές που σχετίζονται με κάθε συμμετέχοντα σε αυτήν: ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό καθώς και φροντιστές του ασθενούς (τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ασθενούς). H ερευνητική ομάδα φιλοδοξεί να διερευνήσει τους κοινούς τόπους των επιστημονικών πεδίων της Επικοινωνίας και της Yγείας στο ευαίσθητο και, κατά γενική ομολογία, πάσχον αυτό θέμα, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων, συμπερασμάτων και δράσεων σχετικά με την εφαρμογή θεωριών της Επικοινωνίας και όχι μόνον για τη βελτίωση της επικοινωνίας της ιατρικής πράξης.

μέλη και συνεργασίες
Η ομάδα στελεχώνεται από ερευνητές μεταπτυχιακού, προδιδακτορικού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Κουτσομπόλης, Μαρία Γεωργοπούλου, Αφροδίτη Βελουδάκη. Επιπλέον, η ομάδα έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, Eρευνητικό Πανεπιστημιακό Iνστιτούτο Eφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) Πανεπιστημίου Αθηνών.

δράσεις
Η ερευνητική ομάδα υλοποιεί το ερευνητικό έργο «H συμβολή της Επικοινωνίας στη βελτίωση της ιατρικής πράξης: Διερεύνηση των διεθνών τάσεων, σχεδιασμός και αρχική ανάπτυξη βάσης δεδομένων, πιλοτική έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας ασθενούς και ιατρού».

Πίσω