Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ερευνητική Ομάδα: Ηλικιωμένοι, Νέα Ψηφιακά Μέσα και Διαγενεακή Μάθηση
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:38


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
Στόχος μας είναι να αφουγκραστούμε τις απόψεις, τα ενδιαφέροντα, τις αντιρρήσεις, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ελλήνων και ελληνίδων της τρίτης ηλικίας στη σχέση τους με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια μύησης και εξοικείωσής τους με τις χρήσεις των τεχνολογιών αυτών και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να αντιπροσωπεύουν. Επιπλέον, πεδίο μελέτης αποτελεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σε θέματα νέων τεχνολογιών μεταξύ των ίδιων των ατόμων τρίτης ηλικίας και οι δυνατότητες που πηγάζουν από τη σχέση αυτή, καθώς και η ανάπτυξη της επικοινωνίας με μαθητές , οι οποίοι, όντας οι ίδιοι εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» προσέγγισης και επικοινωνίας για τα άτομα τρίτης ηλικίας.

μέλη και συνεργασίες
Η ομάδα στελεχώνεται από ερευνητές μεταπτυχιακού, προδιδακτορικού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Ειρήνη Χαϊδή, Mελίνα Κουτσογιάννη, Σωτήρης Κίργινας, Κωνσταντίνα Φραγκή, Βασίλης Παπανικολάου, Αλεξάνδρα Νάκου, Ελένη Μελιάδου, Γιοβάνα Λόξα. Επιπλέον, η ομάδα αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

δράσεις

Ανάγκες και Προσδοκίες των Πολιτών Τρίτης Ηλικίας για την Ευχρηστία Δομών και Υπηρεσιών: Συζήτηση σε Ομάδες εστίασης (focus group) με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (hands on) στο πλαίσιο των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2009

Τρίτη ηλικία online
περισσότερες πληροφορίες ιστοχώρος http://www.media.uoa.gr/usability/2009/ Νέο παράθυρο

Πίσω