Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2008 - City Press
Ακαδημαϊκά Νέα | Τύπος | Συνέδρια | Ενημέρωση: 28-01-2013 17:21


Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2008 σειρά σχετικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν: συνέδριο, εργαστήρια, μελέτες περίπτωσης (case studies), εκδόσεις, διατύπωση οδηγιών, ανάδειξη καλών πρακτικών, θέσπιση θεσμού αριστείας, διάδοση αποτελεσμάτων, προγραμματισμό έργων εφαρμογής και ιεράρχηση στόχων για τη χώρα μας.

Πηγή: CityPress

Πίσω