Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Η περιφρονημένη ευχρηστία
Τύπος | Συνέδρια | Ενημέρωση: 28-01-2013 16:19


Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, καθηγητή κ. Μιχάλη Μεϊμάρη, «το απόγευμα της πρώτης ημέρας, ειδικοί από τον πανεπιστημιακό χώρο θα συζητήσουν δημόσια και με το κοινό –φοιτητές, επαγγελματίες, ερευνητές, ενδιαφερόμενους και ευαισθητοποιημένους πολίτες– για την ανάγκη ευρύτερης εφαρμογής των εννοιών της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας στην πράξη, αναλύοντας επιμέρους όψεις και
εφαρμογές των δύο αυτών εννοιών σε θέματα προσαρμοστικότητας, κινητών υπηρεσιών και συλλογικών μέσων στον ψηφιακό κυρίως κόσμο. Στη συνέχεια, θα γίνει η παρουσίαση της πρώτης έκδοσης των Προδιαγραφών Ευχρηστίας Ιστοχώρων, καθώς και νέας βιβλιογραφίας που εμπλουτίζει τον σχετικό προβληματισμό. Τέλος, θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν μελέτες περίπτωσης και καλές πρακτικές από την ελληνική πραγματικότητα. Τη δεύτερη ημέρα θα επιχειρήσουμε να αφουγκραστούμε, μέσω ομάδων εστίασης (focus group), τις απόψεις, τα ενδιαφέροντα, τις αντιρρήσεις, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των Ελλήνων και Ελληνίδων της τρίτης ηλικίας στη σχέση τους με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια μύησης και εξοικείωσής τους με τις χρήσεις των τεχνολογιών αυτών και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να αντιπροσωπεύουν».


Πίσω