Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Προγράμματα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Περσέας»
Προγράμματα | Έρευνα

Στο πλαίσιο του έργου «Διαπολιτισμική Προσέγγιση Μύθων, Μαθηματικών και Μαθησιακών Δυσκολιών στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον» (Πρόγραμμα INTERREG II) το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, από κοινού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως επικεφαλής εταίρο και τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Λιβάνου και Καΐρου, είχε την ευθύνη δημιουργίας του  εκπαιδευτικού λογισμικού «Περσέας» υπό μορφή CD-ROM με χρήση πολυμέσων στην ελληνική και αραβική γλώσσα.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Εκπαιδευτικό Λογισμικό «21 Εν Πλω»
Προγράμματα | Έρευνα

Στο πλαίσιο του έργου «Σειρήνες» (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ), το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών με την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Μεϊμάρη ανέλαβε, από κοινού με την εταιρεία FINATEC, τη μελέτη και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού με τον τίτλο «21 Εν Πλω».


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα European Master in Ε-Business Management, European Master in Cyber-communication, European Master in Audiovisual & Multimedia Business Administration
Προγράμματα | Έρευνα

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Institut Superieur de Commerce Saint-Louis (Βέλγιο), Université de Metz (Γαλλία), Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία), Lapland University και Kemi-Tornio Polytechnic (Φινλανδία) για την ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά εξειδικεύτηκαν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


ΣΩΚΡΑΤΗΣ GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις
Προγράμματα | Έρευνα

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο έργο από κοινού με τα πανεπιστημιακά εργαστήρια CEM GRESIC 5 (Centre d'Études des Médias, Université de Bordeaux 3, Γαλλία), CETRANS (Centro per le Transizioni al Lavora e nel Lavoro, Université de Bologne, Ιταλία), CREATIC (Centre de Recherche en Ergonomie Appliquée aux Technologies de l'Information et de la Communication, Université Libre de Bruxelles, Βέλγιο), IEPB (Institut d’Etudes Politiques Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Ισπανία).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt)
Προγράμματα | Έρευνα

European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Πρόγραμμα CULTURE, υπό την αιγίδα της υπηρεσίας EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) της Ευρ. Επιτροπής.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM)
Προγράμματα | Έρευνα

European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM),
Πρόγραμμα ERASMUS.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή
Προγράμματα | Έρευνα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή, Κοινοτική Πρωτοβουλία ΕQUAL.Συμμετοχή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο έργο με πολλαπλές δράσεις όπως η έρευνα στάσεων εργοδοτών, η παραγωγή CD-ROM με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι» καθώς και η διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ο Άλλος στη χώρα της Δημοσιογραφίας».


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak
Προγράμματα | Έρευνα

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak, Πρόγραμμα SOCRATES.Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Web-Training Game
Προγράμματα | Έρευνα

Web-Training Game, Πρόγραμμα LEONARDO. 


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Προγράμματα | Έρευνα

Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΡΜΗΣ.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης
Προγράμματα | Έρευνα

Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών εντοπισμού θέσης (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2000-2006.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Εντοπισμός, ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτιστικής δημιουργίας
Προγράμματα | Έρευνα

Εντοπισμός, ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτιστικής δημιουργίας,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006.


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση
Προγράμματα | Έρευνα

ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή
Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου Εκπαίδευση (RECALL)
Προγράμματα | Έρευνα

Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου
Εκπαίδευση (RECALL) (2009-50970-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP) 1/11/2009 - 30/10/2012
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του keyActivity3: Κοινωνία της Πληροφορίας (ICT),
Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Life Long Learning Programme).


Ενημέρωση: 27-02-2013 | Περισσότερα


Πρόγραμμα «TIC, développement durable et écocitoyenneté»
Συμμετοχές | Ακαδημαϊκά Νέα | Προγράμματα

Συντονιστική συνάντηση εταίρων προγράμματος «TIC, développement durable et écocitoyenneté» 4-10/7/2011: Ζάκυνθος, πρόγραμμα Grundtvig.Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου του EUROPEAN FILM GATEWAY
Συμμετοχές | Δραστηριότητες | Προγράμματα

Εκκίνηση του διαδικτυακού τόπου του EUROPEAN FILM GATEWAY (EFG) - Παρουσίαση
4/6/2011 : Ταινιοθήκη της Ελλάδος.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Συντονιστική συνάντηση του Projet Grundtvig: TIC, Développement durable et écocitoyenneté
Συμμετοχές | Δραστηριότητες | Προγράμματα

Συντονιστική συνάντηση του Projet Grundtvig: TIC, Développement durable et écocitoyenneté, 28-30/4/2011 : Valladolid, Ισπανία.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


EUROMED4ALL
Συμμετοχές | Προγράμματα

Secretary Dept for International Relations and Cooperation, 21-05-2008.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


H Μηλιά, ένας χώρος αφήγησης
Ακαδημαϊκά Νέα | Προγράμματα

Υπό την επιστημονική ευθύνη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη, και το συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Γκούσκου, πολλοί ερευνητικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Εργαστηρίου δούλεψαν και εξακολουθούν να δουλεύουν για την πλατφόρμα της Μηλιάς, της οποίας η ιστορία ξεκινά από τον Μάρτιο 2010.


Ενημέρωση: 30-01-2013 | Περισσότερα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΟ
Προγράμματα | Έρευνα

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ, http://www.media.uoa.gr/institute) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να υλοποιήσει έργο σχεδιασμού, αξιολόγησης και διάχυσης υβριδικής εφαρμογής παιγνιώδους μάθησης στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος της δράσης ecoΚτήμα (http://www.ecoktima.com) χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ.


Ενημέρωση: 29-01-2013 | Περισσότερα