Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Άλλες Εργασίες
The contribution of infrastructure to regional development - National Report
Άλλες Εργασίες

Meimaris M. et al, “The contribution of infrastructure to regional development”, National Report, p. 103 (Athens 1982). Published by the European Communities Commission.


Ενημέρωση: 20-02-2013 | Περισσότερα


“The contribution of infrastructure to regional development”
Άλλες Εργασίες

Meimaris M. et al, “The contribution of infrastructure to regional development”, General Report, p.224 (Brussels 1982). Published by the European Communities Commission


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Λήμνου 23 και Πλατεία Καλλιγά στο Ελελεύ
Άλλες Εργασίες

Μεϊμάρης, Γ. Μ., Λήμνου 23 και Πλατεία Καλλιγά στο Ελελεύ, Διεπιστημονικό Περιοδικό Τέχνης, τεύχος 3, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2003, σσ. 56-57.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


“Première exploitation approfondie des données 74-75 du réseau national d’observation de la qualité du milieu marin”
Άλλες Εργασίες

Meimaris M., Roux M., Trancart O., et al, “Première exploitation approfondie des données 74-75 du réseau national d’observation de la qualité du milieu marin".


Ενημέρωση: 27-09-1977 | Περισσότερα