Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Εργασίες χωρίς Κριτές
Τα Computer Games στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εργασίες χωρίς Κριτές

Μ. Μεϊμάρης (2008), Τα Computer Games στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πρακτικά ημερίδας Παιδιά και Μ.Μ.Ε.: οι ανήλικοι στον κόσμο της επικοινωνίας, Αθήνα, 14 Απριλίου 2008, σελ. 88-90.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Mαθηματικά και Eξετάσεις στα MME»
Εργασίες χωρίς Κριτές

Mεϊμάρης M., «Mαθηματικά και Eξετάσεις στα MME», 5η Διεθνής Eπιστημονική Διημερίδα στη Διδακτική των Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Pόδος 1996, Eκδόσεις Gutenberg.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Aspects of locative media use from a communication theory perspective»
Εργασίες χωρίς Κριτές

Rizopoulos, Ch., Charitos, D., Meimaris, Μ., «Aspects of locative media use from a communication theory perspective», 4th International Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the crossroads of the world (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October 2008, p.p. 491-501.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


The Magic Potion – An Adventure Game for Learning
Εργασίες χωρίς Κριτές

I. Christou, N. Perdikaris, P. Tragazikis, A. Douros, E. Galani, D. Gouscos & M. Meimaris, “The Magic Potion – An Adventure Game for Learning”, 2nd Workshop on Story-Telling and Educational Games (STEG2009), in conjunction with the 8th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2009), Aachen, Germany, August 2009.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Ψηφιακά Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό»
Εργασίες χωρίς Κριτές | Δράσεις Κατάρτισης

Ε. Χαϊδή, Β. Παπανικολάου, Σ. Κίργινας, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ψηφιακά Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Απρίλιος 2010.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα