Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Εργασίες χωρίς Κριτές
Τα Computer Games στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εργασίες χωρίς Κριτές

Μ. Μεϊμάρης (2008), Τα Computer Games στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πρακτικά ημερίδας Παιδιά και Μ.Μ.Ε.: οι ανήλικοι στον κόσμο της επικοινωνίας, Αθήνα, 14 Απριλίου 2008, σελ. 88-90.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Mαθηματικά και Eξετάσεις στα MME»
Εργασίες χωρίς Κριτές

Mεϊμάρης M., «Mαθηματικά και Eξετάσεις στα MME», 5η Διεθνής Eπιστημονική Διημερίδα στη Διδακτική των Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Pόδος 1996, Eκδόσεις Gutenberg.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Aspects of locative media use from a communication theory perspective»
Εργασίες χωρίς Κριτές

Rizopoulos, Ch., Charitos, D., Meimaris, Μ., «Aspects of locative media use from a communication theory perspective», 4th International Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the crossroads of the world (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October 2008, p.p. 491-501.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


The Magic Potion – An Adventure Game for Learning
Εργασίες χωρίς Κριτές

I. Christou, N. Perdikaris, P. Tragazikis, A. Douros, E. Galani, D. Gouscos & M. Meimaris, “The Magic Potion – An Adventure Game for Learning”, 2nd Workshop on Story-Telling and Educational Games (STEG2009), in conjunction with the 8th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2009), Aachen, Germany, August 2009.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Ψηφιακά Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό»
Εργασίες χωρίς Κριτές | Δράσεις Κατάρτισης

Ε. Χαϊδή, Β. Παπανικολάου, Σ. Κίργινας, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ψηφιακά Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Απρίλιος 2010.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα