Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Περιοδικά με Κριτές
 Σελίδα 2 Από 2: << <
Les Diplômes de le Université de Athènes de 1880 a 1908
Περιοδικά με Κριτές

Dialetis D. & Meimaris M., «Les Diplômes de l'Université' d'Athènes de 1880 a 1908», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XX - 1995 .


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Attitudes des professeurs Grecs face aux Nouvelles Technologies: Textes des réponses libres a un Questionnaire
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Attitudes des professeurs Grecs face aux Nouvelles Technologies: Textes des réponses libres a un Questionnaire», Les Cahiers de l’Analyse des Données Vol. XXI 1996, no 2, pp. 221 - 242.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Tout polyèdre convexe est la intersection de sa variété linéaire support avec un simplexe
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Tout polyèdre convexe est l’intersection de sa variété linéaire support avec un simplexe», Les Cahiers de l’Analyse des Données Vol. XXI 1996, no 2, pp. 181 - 186


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Educational Broadcasting in Greece
Περιοδικά με Κριτές

Metallinos N., Meimaris M., «Educational Broadcasting in Greece», Journal of Educational Media, vol. 22, no. 3 1996, pp. 175 – 182.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Comparaison globale entre les œuvres de deux auteurs: Platon et Xénophon
Περιοδικά με Κριτές

Benzecri J.-P., Meimaris M., «Comparaison globale entre les œuvres de deux auteurs: Platon et Xénophon», Les Cahiers de l’Analyse des Données, vol. XXI, 1996.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος
Περιοδικά με Κριτές

Μεϊμάρης, Μ., «Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», Ζητήματα Επικοινωνίας, 5 (2007), σσ. 27-34.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Communication in the practice of medicine
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris, M.,  Communication in the practice of medicine (Editorial), Hellenic Journal of Surgery, Volume 82, Number 5, 275-279, Springer, 2010.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


 Σελίδα 2 Από 2: << <