Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Περιοδικά με Κριτές
 Σελίδα 1 Από 2: > >>
The e-MobiLArt Project: An Experiment in Collaboration at the Intersection of Art
Ακαδημαϊκά Νέα | Περιοδικά με Κριτές

D. Charitos, V. Korakidou, M. Meimaris, The e-MobiLArt Project: An Experiment in Collaboration at the Intersection of Art, Science and Technology, Leonardo, Volume 43, Number 5, October 2010, pp. 480-481.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ»
Περιοδικά με Κριτές | Εργασίες με Κριτές | Δράσεις Κατάρτισης

Κ. Αβλάμη, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP - Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Utilisation de la méthode de analyse des correspondances pour le étude de la pigmentation pronotale du cricquet migrateur malgache»
Περιοδικά με Κριτές

Lecoq M. & Meimaris M., «Utilisation de la méthode d'analyse des correspondances pour l’étude de la pigmentation pronotale du cricquet migrateur malgache», Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, T. 284, Série D, Paris, 1977, pp. 477-480.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Statistique de Ie enseignement en Grèce»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Statistique de I' enseignement en Grèce», Les Cahiers de l’Analyse des Données.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων»
Περιοδικά με Κριτές

Mεϊμάρης M. & Nικολακόπουλος H., «Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων», Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, τεύχος 33-34, Aθήνα, 1978, σελ. 225-240.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Analyse des relations entre variables météorologiques et flux de population»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Analyse des relations entre variables météorologiques et flux de population», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. IV, 1979, no.1, pp. 95-106.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Elaboration de un modèle de segmentation de Marche»
Περιοδικά με Κριτές

Dialetis D. & Meimaris M., «Elaboration d’un modèle de segmentation de Marche», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. IV, 1979, no.4, pp. 437-442.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Tαξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή/και του Προδρόμου με μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης»
Περιοδικά με Κριτές

Διαλέτης Δ. & Mεϊμάρης M., «Tαξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή/και του Προδρόμου με μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης», Δελτ. Xριστ. Aρχαιολ. Eταιρίας, Περίοδος Δ’, Tόμος IA’, Aθήνα, 1982-83, σελ. 181-188.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Boule minima countenant une partie bornée de Ie espace»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Boule minima countenant une partie bornée de I' espace», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. IX, 1984, no.1, pp. 33-42.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Elaboration du une taxinomie basée sur de traits formels»
Περιοδικά με Κριτές

Chatzidaki Th., Dialetis D. & Meimaris M., «Elaboration d’une taxinomie basée sur de traits formels», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. X, 1985, no.1, pp. 75-83.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Construction du code de Huffman par un algorithme de CAH»
Περιοδικά με Κριτές

J.-P. Benzecri & M. Meimaris, «Construction du code de Huffman par un algorithme de CAH», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. Xl, 1986.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


A Training Needs Analysis for the Animation Industry in UK
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M. et al., «A Training Needs Analysis for the Animation Industry in UK», p. 67, London, 1989.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Analyse des performances comparées de 64 microordinateurs
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Analyse des performances comparées de 64 microordinateurs», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XV, 1990, no.2, pp. 139-144.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Composition Métrique de le Hexamètre Dactylique Grec: Cas des Oracles de Delphes
Περιοδικά με Κριτές

Benzecri J.-P. & Meimaris M., «Composition Métrique de l'Hexamètre Dactylique Grec: Cas des Oracles de Delphes», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. XV, 1990, no.4, pp. 403-412.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Analyse de un questionnaire sur la introduction des nouvelles technologies dans le enseignement en Grèce
Περιοδικά με Κριτές

Dimara E., Kalavassis F., Meimaris M., «Analyse d'un questionnaire sur l'introduction des nouvelles technologies dans l'enseignement en Grèce», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XIX - 1994.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


 Σελίδα 1 Από 2: > >>