Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Περιοδικά με Κριτές
 Σελίδα 1 Από 2: > >>
The e-MobiLArt Project: An Experiment in Collaboration at the Intersection of Art
Ακαδημαϊκά Νέα | Περιοδικά με Κριτές

D. Charitos, V. Korakidou, M. Meimaris, The e-MobiLArt Project: An Experiment in Collaboration at the Intersection of Art, Science and Technology, Leonardo, Volume 43, Number 5, October 2010, pp. 480-481.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ»
Περιοδικά με Κριτές | Εργασίες με Κριτές | Δράσεις Κατάρτισης

Κ. Αβλάμη, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP - Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Utilisation de la méthode de analyse des correspondances pour le étude de la pigmentation pronotale du cricquet migrateur malgache»
Περιοδικά με Κριτές

Lecoq M. & Meimaris M., «Utilisation de la méthode d'analyse des correspondances pour l’étude de la pigmentation pronotale du cricquet migrateur malgache», Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, T. 284, Série D, Paris, 1977, pp. 477-480.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Statistique de Ie enseignement en Grèce»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Statistique de I' enseignement en Grèce», Les Cahiers de l’Analyse des Données.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων»
Περιοδικά με Κριτές

Mεϊμάρης M. & Nικολακόπουλος H., «Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων», Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών, τεύχος 33-34, Aθήνα, 1978, σελ. 225-240.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Analyse des relations entre variables météorologiques et flux de population»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Analyse des relations entre variables météorologiques et flux de population», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. IV, 1979, no.1, pp. 95-106.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Elaboration de un modèle de segmentation de Marche»
Περιοδικά με Κριτές

Dialetis D. & Meimaris M., «Elaboration d’un modèle de segmentation de Marche», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. IV, 1979, no.4, pp. 437-442.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Tαξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή/και του Προδρόμου με μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης»
Περιοδικά με Κριτές

Διαλέτης Δ. & Mεϊμάρης M., «Tαξινόμηση 34 παραστάσεων της Γέννησης της Παναγίας ή/και του Προδρόμου με μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης», Δελτ. Xριστ. Aρχαιολ. Eταιρίας, Περίοδος Δ’, Tόμος IA’, Aθήνα, 1982-83, σελ. 181-188.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Boule minima countenant une partie bornée de Ie espace»
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Boule minima countenant une partie bornée de I' espace», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. IX, 1984, no.1, pp. 33-42.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Elaboration du une taxinomie basée sur de traits formels»
Περιοδικά με Κριτές

Chatzidaki Th., Dialetis D. & Meimaris M., «Elaboration d’une taxinomie basée sur de traits formels», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. X, 1985, no.1, pp. 75-83.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


«Construction du code de Huffman par un algorithme de CAH»
Περιοδικά με Κριτές

J.-P. Benzecri & M. Meimaris, «Construction du code de Huffman par un algorithme de CAH», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. Xl, 1986.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


A Training Needs Analysis for the Animation Industry in UK
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M. et al., «A Training Needs Analysis for the Animation Industry in UK», p. 67, London, 1989.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Analyse des performances comparées de 64 microordinateurs
Περιοδικά με Κριτές

Meimaris M., «Analyse des performances comparées de 64 microordinateurs», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XV, 1990, no.2, pp. 139-144.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Composition Métrique de le Hexamètre Dactylique Grec: Cas des Oracles de Delphes
Περιοδικά με Κριτές

Benzecri J.-P. & Meimaris M., «Composition Métrique de l'Hexamètre Dactylique Grec: Cas des Oracles de Delphes», Les Cahiers de l’Analyse des Données, Vol. XV, 1990, no.4, pp. 403-412.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


Analyse de un questionnaire sur la introduction des nouvelles technologies dans le enseignement en Grèce
Περιοδικά με Κριτές

Dimara E., Kalavassis F., Meimaris M., «Analyse d'un questionnaire sur l'introduction des nouvelles technologies dans l'enseignement en Grèce», Les Cahiers de I' Analyse des Données, Vol. XIX - 1994.


Ενημέρωση: 06-05-2011 | Περισσότερα


 Σελίδα 1 Από 2: > >>