Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Μαθήματα
Digital Storytelling [31/5/2013]
Ακαδημαϊκά Νέα | Μαθήματα

31/5/2013: Ελβετία, Université de Fribourgb Faculté des sciences économiques et sociales, Département des sciences de la communication et des médias.
Προσκεκλημένο μάθημα: Digital Storytelling.


Ενημέρωση: 29-05-2013 | Περισσότερα


Εφαρμογές των ΤΠΕ και ΜΜΕ στη Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  
ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων".


Ενημέρωση: 25-02-2013 | Περισσότερα


Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Μάθηση και Ψυχαγωγία στο Ψηφιακό Περιβάλλον
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. και Μ.Μ.Ε. στη Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων στο Διαδίκτυο
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων στο Διαδίκτυο.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Σχεδιασμός και Διαχείριση Περιεχομένου για το Νέο Επικοινωνιακό Περιβάλλον
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Διαχείριση Περιεχομένου για το Νέο Επικοινωνιακό Περιβάλλον.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Το Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Το Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Επικοινωνία και Πολιτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας (συνδιδασκαλία)
Μαθήματα | Δραστηριότητες

"Επικοινωνία και Πολιτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας".


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Διαδικτυακή Δημοσιογραφία
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (στην παρούσα φάση).Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Ψηφιακή Αφήγηση
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (στην παρούσα φάση).Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπου
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (στην παρούσα φάση).


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Παίγνια Ψηφιακής Επικοινωνίας (συνδιδασκαλία)
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (στην παρούσα φάση).


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε. ΕΚΠΑ (στην παρούσα φάση).Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών: Παρουσίαση και Διδακτικά Οφέλη
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Το νέο τεχνολογικό επικοινωνιακό περιβάλλον 2/6/2011: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, ΠΑΚΕ Αττικής 2011.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Το νέο τεχνολογικό επικοινωνιακό περιβάλλον [ΑΣΠΑΙΤΕ]
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Σύγχρονες Διαδικτυακές τεχνολογίες: Γνώση - Αξιοποίηση. Το νέο τεχνολογικό επικοινωνιακό περιβάλλον, 25/5/2011, ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΚΕ Αττικής.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Προσκεκλημένο μάθημα: Digital Storytelling
Συμμετοχές | Μαθήματα

Προσκεκλημένο μάθημα: Digital Storytelling.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Μαθήματα | Δραστηριότητες

Tμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 16-17/10/2009, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


«Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Συμμετοχές | Μαθήματα | Δραστηριότητες

«Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», 25/9/2009, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


«Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης Ευχρηστίας Φορητών Συσκευών»
Συμμετοχές | Μαθήματα

«Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης Ευχρηστίας Φορητών Συσκευών», 9/3/2009, Πανεπιστήμιο Πατρών.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα


Π.Μ.Σ. Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές, μάθημα: Ζητήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δυνητικών Κοινοτήτων
Ακαδημαϊκά Νέα | Μαθήματα | Δραστηριότητες

Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές, μάθημα: Ζητήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δυνητικών Κοινοτήτων, 23/5/2008.


Ενημέρωση: 06-02-2013 | Περισσότερα