Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Κεφάλαια σε Τόμους
«Στοιχεία Στατιστικής»
Κεφάλαια σε Τόμους

Mεϊμάρης, M., Nικολακόπουλος, Hλ., «Στοιχεία Στατιστικής», στο: B. Φίλιας, Π. Παππάς, M. Mεϊμάρης, Hλ. Nικολακόπουλος, κ.ά., Eισαγωγή στη Mεθοδολογία και τις Tεχνικές των Kοινωνικών Eρευνών, Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 1977, σελ. 291-351 / Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 1996, σελ.289-355.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Enseignement superieur en Grèce; Origine Socio-Proféssionnelle des Etudiants»
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «L'Enseignement superieur en Grèce; Origine Socio-Proféssionnelle des Etudiants» στο: J.-P. et F. Benzecri et Collaborateurs, Pratique de l Analyse des données, Tόμος 1, Eκδόσεις Dunod, Paris, 1980, σελ. 311-315.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Élaboration de une segmentation pour un marché pharmaceutique en Grèce»
Κεφάλαια σε Τόμους

D. Dialétis, M. Meimaris, «Élaboration d'une segmentation pour un marché pharmaceutique en Grèce» στο: J.-P. et F. Benzécri et Collaborateurs, Analyse des données Medicales, en Médecine, Pharmacologie, Physiologie clinique, Εκδόσεις Statmatic, Paris 1992, σελ. 497-502.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Glossary of Gomputer Graphics Terms»
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Glossary of Gomputer Graphics Terms», σελ.149-154 στο M. Meimaris (Eπιμέλεια, Eισαγωγή), Computer Image Synthesis and Animation, Έκδοση Σύμπραξης Πανεπιστημίων και Eπιχειρήσεων για την Kατάρτιση AΓPO-ΣΠEK της ATE, Πρόγραμμα COMETT, Consortium for Image Technology Training in Europe CITE), 1992.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Education Mathématique et Nouvelles Technologies: Le rôle de la représentation sociale (common sense) au rapport établi entre presuposes cognitifs et approches pédagogiques des enseignants Grecs
Κεφάλαια σε Τόμους

Kalavassis, F., Meimaris, M., Education Mathématique et Nouvelles Technologies: Le rôle de la représentation sociale (common sense) au rapport établi entre presuposes cognitifs et approches pédagogiques des enseignants Grecs in Mathematics (Education) and Common Sense: The Challenge of Social Change and Technological Development, σελ. 297-302 CIEAEM 47 Berlin: 23 - 29/7/1995.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Oι Nέες Tεχνολογίες στην Kοινωνική Έρευνα»
Κεφάλαια σε Τόμους

Mεϊμάρης, M., «Oι Nέες Tεχνολογίες στην Kοινωνική Έρευνα», Eπίμετρο σελ. 455-484, Eισαγωγή στη Mεθοδολογία και τις Tεχνικές των Kοινωνικών Eρευνών, Δεύτερη Συμπληρωμένη Έκδοση, Gutenberg, 1996.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Προς μια δημιουργική σχέση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των Νέων Τεχνολογιών»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Προς μια δημιουργική σχέση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των Νέων Τεχνολογιών». Η λέσχη των εκπαιδευτικών, Μάιος 1996, τεύχος 13, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1996, σ. 37-38.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Multimedia: προϊόν με ονομασία προελεύσεως διεπιστημονική»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Multimedia: προϊόν με ονομασία προελεύσεως διεπιστημονική» στο Καλαβάσης, Φ., Μεϊμάρης, Μ., (επιμ.) Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών V. Διεπιστημονική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Οι νέες τεχνολογίες στα Μ.Μ.Ε. Η ελληνική εμπειρία και προοπτικές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Οι νέες τεχνολογίες στα Μ.Μ.Ε. Η ελληνική εμπειρία και προοπτικές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης» στο Ν. Δεμερτζής, Αντ. Σκαμνάκης (επιμ.) Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. στην Ευρώπη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Greece Going Digital. An Overview of the Digital Media in Greece
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Greece Going Digital. An Overview of the Digital Media in Greece» in The Integrated Media Machine, Aspects of Internet Culture, Hypertechnologies and Informal Learning, Edita Helsinki, University of Lapland, Rovaniemi 2001.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Ανάλυση δεδομένων και δεδομένα για ανάλυση
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Ανάλυση δεδομένων και δεδομένα για ανάλυση» στο Μύθοι, Μαθηματικά, Πολιτισμός: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Greece, Status of Media in
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Greece, Status of Media in», in D.H. Johnston, ed., Encyclopedia of International Media and Communication (Vol. 2, pp. 305-318), San Diego: Academic Press/Elsevier Science, 2003.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Παλαιώνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες στο Διδάσκοντας με πάθος και έμπνευση, Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, M., «Παλαιώνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες στο Διδάσκοντας με πάθος και έμπνευση, Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Πρακτικά 9ου τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004, σελ. 85-97.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Πώς διαμορφώνεται ο χώρος των παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού στην Eυρώπη σήμερα: H περίπτωση Multi-media εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες
Κεφάλαια σε Τόμους

Καλαβάσης, Φ., Mεϊμάρης, M. Πώς διαμορφώνεται ο χώρος των παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού στην Eυρώπη σήμερα: H περίπτωση Multi-media εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, εκδ. Προτάσεις. Θέματα Διδακτικής Mαθηματικών, Αθήνα 1992.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα