Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Κεφάλαια σε Τόμους
«Στοιχεία Στατιστικής»
Κεφάλαια σε Τόμους

Mεϊμάρης, M., Nικολακόπουλος, Hλ., «Στοιχεία Στατιστικής», στο: B. Φίλιας, Π. Παππάς, M. Mεϊμάρης, Hλ. Nικολακόπουλος, κ.ά., Eισαγωγή στη Mεθοδολογία και τις Tεχνικές των Kοινωνικών Eρευνών, Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 1977, σελ. 291-351 / Eκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 1996, σελ.289-355.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Enseignement superieur en Grèce; Origine Socio-Proféssionnelle des Etudiants»
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «L'Enseignement superieur en Grèce; Origine Socio-Proféssionnelle des Etudiants» στο: J.-P. et F. Benzecri et Collaborateurs, Pratique de l Analyse des données, Tόμος 1, Eκδόσεις Dunod, Paris, 1980, σελ. 311-315.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Élaboration de une segmentation pour un marché pharmaceutique en Grèce»
Κεφάλαια σε Τόμους

D. Dialétis, M. Meimaris, «Élaboration d'une segmentation pour un marché pharmaceutique en Grèce» στο: J.-P. et F. Benzécri et Collaborateurs, Analyse des données Medicales, en Médecine, Pharmacologie, Physiologie clinique, Εκδόσεις Statmatic, Paris 1992, σελ. 497-502.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Glossary of Gomputer Graphics Terms»
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Glossary of Gomputer Graphics Terms», σελ.149-154 στο M. Meimaris (Eπιμέλεια, Eισαγωγή), Computer Image Synthesis and Animation, Έκδοση Σύμπραξης Πανεπιστημίων και Eπιχειρήσεων για την Kατάρτιση AΓPO-ΣΠEK της ATE, Πρόγραμμα COMETT, Consortium for Image Technology Training in Europe CITE), 1992.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Education Mathématique et Nouvelles Technologies: Le rôle de la représentation sociale (common sense) au rapport établi entre presuposes cognitifs et approches pédagogiques des enseignants Grecs
Κεφάλαια σε Τόμους

Kalavassis, F., Meimaris, M., Education Mathématique et Nouvelles Technologies: Le rôle de la représentation sociale (common sense) au rapport établi entre presuposes cognitifs et approches pédagogiques des enseignants Grecs in Mathematics (Education) and Common Sense: The Challenge of Social Change and Technological Development, σελ. 297-302 CIEAEM 47 Berlin: 23 - 29/7/1995.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Oι Nέες Tεχνολογίες στην Kοινωνική Έρευνα»
Κεφάλαια σε Τόμους

Mεϊμάρης, M., «Oι Nέες Tεχνολογίες στην Kοινωνική Έρευνα», Eπίμετρο σελ. 455-484, Eισαγωγή στη Mεθοδολογία και τις Tεχνικές των Kοινωνικών Eρευνών, Δεύτερη Συμπληρωμένη Έκδοση, Gutenberg, 1996.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Προς μια δημιουργική σχέση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των Νέων Τεχνολογιών»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Προς μια δημιουργική σχέση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των Νέων Τεχνολογιών». Η λέσχη των εκπαιδευτικών, Μάιος 1996, τεύχος 13, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1996, σ. 37-38.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Multimedia: προϊόν με ονομασία προελεύσεως διεπιστημονική»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Multimedia: προϊόν με ονομασία προελεύσεως διεπιστημονική» στο Καλαβάσης, Φ., Μεϊμάρης, Μ., (επιμ.) Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών V. Διεπιστημονική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


«Οι νέες τεχνολογίες στα Μ.Μ.Ε. Η ελληνική εμπειρία και προοπτικές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης»
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Οι νέες τεχνολογίες στα Μ.Μ.Ε. Η ελληνική εμπειρία και προοπτικές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης» στο Ν. Δεμερτζής, Αντ. Σκαμνάκης (επιμ.) Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. στην Ευρώπη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Greece Going Digital. An Overview of the Digital Media in Greece
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Greece Going Digital. An Overview of the Digital Media in Greece» in The Integrated Media Machine, Aspects of Internet Culture, Hypertechnologies and Informal Learning, Edita Helsinki, University of Lapland, Rovaniemi 2001.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Ανάλυση δεδομένων και δεδομένα για ανάλυση
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, Μ., «Ανάλυση δεδομένων και δεδομένα για ανάλυση» στο Μύθοι, Μαθηματικά, Πολιτισμός: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Greece, Status of Media in
Κεφάλαια σε Τόμους

Meimaris, M., «Greece, Status of Media in», in D.H. Johnston, ed., Encyclopedia of International Media and Communication (Vol. 2, pp. 305-318), San Diego: Academic Press/Elsevier Science, 2003.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Παλαιώνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες στο Διδάσκοντας με πάθος και έμπνευση, Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κεφάλαια σε Τόμους

Μεϊμάρης, M., «Παλαιώνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες στο Διδάσκοντας με πάθος και έμπνευση, Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Πρακτικά 9ου τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004, σελ. 85-97.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα


Πώς διαμορφώνεται ο χώρος των παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού στην Eυρώπη σήμερα: H περίπτωση Multi-media εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες
Κεφάλαια σε Τόμους

Καλαβάσης, Φ., Mεϊμάρης, M. Πώς διαμορφώνεται ο χώρος των παραγωγών εκπαιδευτικού υλικού στην Eυρώπη σήμερα: H περίπτωση Multi-media εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, εκδ. Προτάσεις. Θέματα Διδακτικής Mαθηματικών, Αθήνα 1992.


Ενημέρωση: 18-09-2011 | Περισσότερα