Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak
Προγράμματα | Έρευνα | Ενημέρωση: 27-02-2013 11:26


Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Play2Speak, Πρόγραμμα SOCRATES

[ http://www.exelia.gr/gr/page.php?p=3.2 Νέο παράθυρο ]

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Play2Speak έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα SOCRATES με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων. Κατά την ερευνητική ανάπτυξη του έργου διαμορφώθηκαν παραμετροποιημένες εκδοχές του Play2Speak για ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, για εργαζόμενους και στελέχη, καθώς και για μαθητές. Η κοινοπραξία ανάπτυξης περιελάμβανε, εκτός από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, την ιδιωτική εταιρεία Quality and Reliability SA (Q & R) από
την Ελλάδα, τον Εθνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Έρευνας της Ολλανδίας (CINOP), το μεγαλύτερο σε μέγεθος συνδικάτο εργαζομένων της Ιρλανδίας (SIPTU-IDEAS) καθώς και την Κυπριακή εταιρεία παροχής συμβουλών επικοινωνίας Consulo LTd.

Πίσω