Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα Τεχνών, Πολιτισμού και Διεθνούς Management
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:54


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
Το έργο EMACIM έχει διάρκεια 24 μηνών και στοχεύει στο σχεδιασμό οδηγού σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συνεισφέρει στη δυναμική των εμπλεκόμενων Ευρωπαϊκών φορέων. Στόχος του έργου EMACIM είναι η ενοποίηση δύο διακεκριμένων και παραδοσιακά απομακρυσμένων πεδίων γνώσης, του πεδίου της τέχνης και του πολιτισμού από τη μία πλευρά και του πεδίου της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης από την άλλη. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δυνατότητες απόκτησης γνώσεων σε ζητήματα Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Διεθνούς Διοίκησης καθώς και σε θέματα Τεχνών και Πολιτισμού, συνδέοντας τις δύο αυτές περιοχές μέσω σύγχρονων κατευθύνσεων όπως ο τουρισμός. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα EMACIM θα δίνει επίσης σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες ευκαιρίες να δημιουργήσουν σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σε σύμπραξη με τους φορείς :
University of Lapland (Φινλανδία),
Haute École «Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis – ISFSC» (Βέλγιο),
Faculty of Human Sciences and Arts, Paul Verlaine University-Metz (Γαλλία),
Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Academy of Fine Arts in Katowice (Πολωνία), Universidade Nova de Lisboa, Faculty of Social and Human Sciences (Πορτογαλία)

περισσότερες πληροφορίες ιστοχώρος http://www.emacim.eu/ Νέο παράθυρο

Πίσω