Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1968
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1969
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1970
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1971
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1972
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1973
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1974
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1975
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 1976
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 101112 1977
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 121978
 • 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11 12 1979
 • 01 02 03 04 05 060708 09 10 11 12 1980
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1981
 • 01 0203 04 05 06 07 08 09 1011 12 1982
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1983
 • 01 02 03 04 05 0607 08 09 10 11 12 1984
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 1011 12 1985
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 1986
 • 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 1987
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1988
 • 0102 0304 050607 08 0910 11 12 1989
 • 0102 030405 06 07 08 091011 12 1990
 • 01 02 03 0405 0607 08 09 1011 12 1991
 • 01020304 05 06 07 080910 1112 1992
 • 0102 03 04 05 0607 08 09 10 11 121993
 • 01 02 0304 05 0607 08 091011 121994
 • 01 02 03 04 0506 0708 09 10 1112 1995
 • 01 020304 05060708 091011121996
 • 01 0203 0405 06 07 08 091011 12 1997
 • 010203 04 05 0607 08 09 10 11 12 1998
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 1011 121999
 • 0102 0304 05060708 091011122000
 • 01 02 03 04 0506 07 08 0910 1112 2001
 • 010203 04 05 06 07 08 091011 12 2002
 • 01020304 0506 07 08 0910 11 12 2003
 • 0102 03 04 05 06 07 08 09 101112 2004
 • 0102 03 04 0506 07 08 0910 11 12 2005
 • 0102 03 0405 06 07 08 09 10 11 122006
 • 01020304050607 08 09 1011122007
 • 0102030405060708091011122008
 • 010203040506070809101112 2009
 • 0102030405060708 09101112 2010
 • 0102030405060708 091011122011
 • 01020304050607 08 091011122012
 • 01020304050607 08 09 1011 122013
 • 0102 03 04050607 08 09 1011122014
 • 01 0203040506 07 08 09 10 11 122015
 • 01 0203 040506 07 08 0910 11 12 2016
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017
 • 01 02 0304 05 06 07 08 0910 11 122018
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 2019
 • 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 2020
Ερευνητική Ομάδα: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα Τεχνών, Πολιτισμού και Διεθνούς Management
Έρευνα | Ενημέρωση: 06-02-2013 20:54


αντικείμενο της ερευνητικής ομάδας
Το έργο EMACIM έχει διάρκεια 24 μηνών και στοχεύει στο σχεδιασμό οδηγού σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συνεισφέρει στη δυναμική των εμπλεκόμενων Ευρωπαϊκών φορέων. Στόχος του έργου EMACIM είναι η ενοποίηση δύο διακεκριμένων και παραδοσιακά απομακρυσμένων πεδίων γνώσης, του πεδίου της τέχνης και του πολιτισμού από τη μία πλευρά και του πεδίου της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης από την άλλη. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δυνατότητες απόκτησης γνώσεων σε ζητήματα Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Διεθνούς Διοίκησης καθώς και σε θέματα Τεχνών και Πολιτισμού, συνδέοντας τις δύο αυτές περιοχές μέσω σύγχρονων κατευθύνσεων όπως ο τουρισμός. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα EMACIM θα δίνει επίσης σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες ευκαιρίες να δημιουργήσουν σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σε σύμπραξη με τους φορείς :
University of Lapland (Φινλανδία),
Haute École «Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis – ISFSC» (Βέλγιο),
Faculty of Human Sciences and Arts, Paul Verlaine University-Metz (Γαλλία),
Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Academy of Fine Arts in Katowice (Πολωνία), Universidade Nova de Lisboa, Faculty of Social and Human Sciences (Πορτογαλία)

περισσότερες πληροφορίες ιστοχώρος http://www.emacim.eu/ Νέο παράθυρο

Πίσω